Birkerød | Køreskole

Generhvervelse

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, skal du op til en kontrollerende køreprøve som består af en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

 

Betinget frakendelse:

Ved en betinget frakendelse må du køre fortsat køre bil efter der er afsagt dom på betingelse af, at du gennemfører og består en kontrollerende køreprøve inden for en given tidsfrist. Tidsfristen fastsættes typisk til 6 måneder efter du har modtaget din dom. Hvis du overskrider tidsfristen, uden at have bestået en kontrollerende køreprøve, inddrager politiet dit kørekort. Derfor er det en god idé at starte på din generhvervelse snarest muligt efter du har modtaget brev fra politiet om, at du skal op til en kontrollerende køreprøve, så du ikke risikerer, at miste kørekortet.

 

Ubetinget frakendelse:

Ved en ubetinget frakendelse mister du førerretten ind til dommen udløber. Herefter skal du gennemføre og bestå en kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst starte på generhvervelsen af kørekort 1 måned før dommens udløb. Det vil sige, at hvis dommen udløber 1. september, må du tidligst starte med at generhverve dit kørekort 1. august.

 

ANT-kursus (kursus i Alkohol, Narko og Trafik)

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse i forbindelse med alkohol eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, skal kursusbevis fra et ANT-kursus (afholdes af Regionerne) medbringes ved undervisningens start.

 

Kontrollerende køreprøve

Teoriprøven
Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 billeder, hvor du max må have 5 fejl.

Køreprøven
Den praktiske prøve skal foregå i en godkendt skolevogn, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter.

Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr.

NYT NYT NYT....  På Birkerød Køreskole tilbyder vi, at køreprøven kan afholdelse i bil med manuelt gear eller i bil med automatisk gear.

Vi har lavet et pakketilbud til dig, der skal generhverve dit kørekort.

 

Generhvervelse af kørekort (Spar 845 kr.)

1.850,00 DKK

Ubegrænset teori, berammelsesgebyr og adgang til teoriundervisning.dk (onlineteori)

Udover lovpakken skal du betale for:

Praktiske lektioner á 45 min. 450,-
Prøvegebyr til politiet 890,-
Praktisk Prøve
(inkl. 60 minutters opvarmning)
1500,-
 

BIRKERØD KØRESKOLE | Stationsvej 5, 3460 Birkerød | Telefon: 60211421 | CVR: 26359848 | E-mail: info@birkerodkoreskole.dk